Spektrum
100 ehin1

EHiN 1 - Sesjon A2 - Digitale innbyggertjenester

Tuesday October 31, 2017 13:00 - 14:15 Room 1

Lecturers: Johan Höglund, Linn Bæra, Nina Ulstein, Arne Norrud
Moderator: Nis Johannsen

Fremkomsten av digitale innbyggertjenester er et resultat av nye teknologiske muligheter og et generelt ønske om å styrke innbyggerens rolle i forløp med helsetjenestene. Å få til gode digitale innbyggertjenester forutsetter at alle aktørene er med; helseaktører/myndigheter, leverandører og ikke minst innbyggerne/pasientene. I denne sesjonen vil det være mulig å høre om de nasjonale planer på området, bransjens tanker om de teknologiske mulighetene og hva som brukene ønsker og stiller av krav til denne type teknologi.

Innbyggertjenester

 • Nina Ulstein, Direktoratet for e-helse
  Digitale helsetjenester for pasientens helsetjeneste
  Helsenorge.no er den nasjonale plattformen for realiseringen av innbyggertjenester og innbyggers kanal i kontakten med helsetjenesten. Digitale helsetjenester gir innbyggere bedre muligheter for å fremme egen helse og behandling. De frigjør ressurser for helsesektoren og muliggjør et rikere helsetilbud med økt kvalitet. Pasienter kan ta mer aktivt del i egen behandling, og basistjenester som endring/bestilling av timer, innsyn og ekonsultasjoner skal forenkle kontakten mellom pasienter/pårørende og fastleger, hjemmetjenesten og spesialisthelsetjenesten. I tillegg skal helsenorge.no være en drivkraft for et innovativt og rikt helsetilbud, som markedet og sektoren vil utvikle selv. Helsenorge.no skal gjøre det enklere å realisere innovative digitale løsninger i helse på en sikker måte.
 • Johan Höglund, Tieto og prosjektleder Arne Norrud, Oslo kommune, prosjektleder Arne Norrud
  «Hvordan bli best på ehelse og digitale innbyggertjenester?»

  Tieto og Oslo kommune skal sammen presentere hvordan vi kan bli best på ehelse og digitale innbyggertjenester. De tar utgangspunkt i ulike nordiske erfaringer og et praktisk eksempel fra Oslo kommune. Stikkord er brukernes behov, gevinstrealisering og økosystem.


 • Linn Bæra, leder brukerutvalg Helse Vest.

Moderator: Nis Johanssen, Helse Sør Øst

 

 

 

Rekkefølgen her nede er alfabetisk, ikke kronologisk.

Lecturers

Arne Norrud Lecturer

Prosjektleder
Oslo kommune

Johan Höglund Lecturer

CEO
Tieto

100 linn b ra edited 2

Linn Bæra Lecturer

Leder Brukerutvalg
Helse Vest

100 nina ulstein 1

Nina Ulstein Lecturer

Produktansvarlig
Direktoratet for e-helse

Nina Ulstein er produktansvarlig for helsenorge.no i Direktoratet for e-helse. Hun har ansvar for strategi og veikart for helsenorge.no. Helsenorge.no er den nasjonale plattformen for realiseringen av innbyggertjenester og innbyggers kanal i kontakten med helsetjenesten.

100 nis johannsen

Nis Johannsen Moderator

Sen. advisor
Helse Sør-Øst Regional helseforetak