Spektrum
100 sikkerhet

EHiN Sikkerhet & personvern: Introduksjon

Tuesday October 31, 2017 10:45 - 12:00 Room 5

Lecturers: Bjørn Erik Thon, Ralph Echemendia, Roar Thon
Moderator: Veronica Jarnskjold Buer

Man kan ikke lenger snakke om helse og e-helse som to ulike ting. Helsetjenesten er digitalisert, og uten de digitale tjenestene ville resten av helsetjenestene raskt stoppe opp. Å tilby helsetjenester som er i samsvar med brukernes behov i en digital hverdag, og som samtidig ivaretar krav til sikkerhet, er krevende. Informasjonen skal være tilgjengelig, men den skal også være sikker. Både lover, normkrav og internasjonale juridiske forpliktelser er bestemmende for hvordan tjenestene helsevesenet tilbyr utformes, og det skjer i et tett samarbeid med et stadig mer internasjonalt leverandørmarked.

I sesjonen "Tillit i digital helse" ser vi nærmere på de sikkerhetsmessige konsekvensene av digitaliseringen. Er løsningene som benyttes trygg for uønsket innsyn? Kan noen hacke nødnett eller helsenettet og få tilgang til pasientinformasjon? Hvordan påvirker nye krav fra EU løsningene våre? Hvilke etiske problemstillinger oppstår i dette spenningsfeltet – og hvordan jobbes det med sikkerhet i de andre nordiske landene?

Vi håper å finne ut av dette – og mye mer -  i denne sesjonen.

- Bjørn Erik Thon, Datatilsynet. «Tendenser og trender – personvern anno 2017»

- Roar Thon, NSM «Sikkerhets- og trusselbildet anno 2017»

- Ralph Echemenia, (Ethical Hacker) «Lack of security in health sector, and so what?»,  (English)

 

Lecturers

100 bj rn erik thon 1

Bjørn Erik Thon Lecturer

Direktør
Datatilsynet

Bjørn Erik Thon er en norsk jurist og forfatter. Siden 2. august 2010 har han vært direktør i Datatilsynet. Han var forbrukerombud fra 2000 til sommeren 2010. Thon ble utdannet cand.jur. i 1989 og har jobbet som seksjonssjef i Forbrukerrådet, advokat- og dommerfullmektig, og har vært politisk rådgiver for Odd Einar Dørum i Justisdepartementet (1999–2000). Han har skrevet flere kriminalromaner og bøker om forbrukerspørsmål.

100 ralph echemendia 1

Ralph Echemendia Lecturer

The Ethical Hacker

Ralph (Rafael) Echemendia is a cyber security specialist, who is known as the "The Ethical Hacker."[1] He specialises in protecting intellectual property in the entertainment industry and educating on security.

100 roar thon

Roar Thon Lecturer

Fagdirektør sikkerhetskultur
NSIS

100 veronica buer edited 2

Veronica Jarnskjold Buer Moderator

Rådgiver
Datatilsynet

Veronica er forskerutdannet fra UiO, og har mer enn 25 års erfaring fra IKT og informasjonssikkerhet i offentlig og privat sektor. Hun begynte sin karriere i Datatilsynet, har siden vært IKT-leder for Aurskog-Høland kommune, Head of Security i politiet, CISO i Norges bank, Cyber Security Leader i Capgemini, leder innen forsvaret og hun er nå tilbake igjen i Datatilsynet. Veronica har fokus på personvern og sikkerhet innen forskning og i helsesektoren, innebygd personvern, hendelseshåndtering, testing, personvernfremmende teknologi, risikovurderinger og vurdering av personvernkonsekvenser.