Banner

Rysslands folk är inte våra fiender

Fredag 10 november 2017 10:00 - 10:30 Lilla scen

Föreläsare: Lars Ingelstam

Hur ska Sveriges framtida relation till Ryssland se ut? Dialog och diplomati viktigare än militär uppladdning. Nyutgivna boken Grannlaga presenteras.

 

Arrangör(er)

Kristna Fredsrörelsen

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Lars Ingelstam Föreläsare

Hur ska Sveriges framtida relation till Ryssland se ut? Dialog och diplomati viktigare än militär uppladdning. Nyutgivna boken Grannlaga presenteras.