Spektrum
100 ehin3

EHIN 3 – Sesjon C5 - Digitale legemidler

Wednesday November 1, 2017 13:00 - 14:15 Room 3

Lecturers: Bård Gamnes, Donate K. Aashildrod, Ole-Alexander Moy, Susanne Prøsch
Moderator: Eirik Nikolai Arnesen

- Susanne Prøsch og Donate Aashildsrod, Sandefjord, Korrekte legemiddellister til hjemmeboende pasienter 

- Bård Gamnes, Direktoratet for e-helse, Pasientens Legemiddelliste

- Ole-Alexander Moy: Digitalisering i apotek, nye tjenester og økt pasientsikkerhet

Samfunnet stiller stadig større krav til utvikling a digitale helsetjenester. Kombinert med økende kompleksitet i legemiddelbehandlingen er det en forutsetning om at helsepersonell i apotek har komplett og riktig informasjon tilgjengelig for å kvalitetssikre rekvireringen og legemidlene. Apotekene utvikler en ny felles løsning som skal øke pasientsikkerheten ved å forenkle integrasjon med alle offentlige systemer, gi prosesstøtte ved ekspedering av legemidler og utførelse av nye apotektjenester samt opprettholde kvalitet og integritet ved validering av informasjon.

 

Rekkefølgen her nede er alfabetisk, ikke kronologisk.

Lecturers

100 baard gamnes edited 1

Bård Gamnes Lecturer

Rådgiver e-helse
Ernst&Young

Bård Gamnes er rådgiver i EY sin e-helsegruppe og har over 6 års erfaring med e-helseprosjekter i Norge. Han har blant annet jobbet med kjernejournal, elektronisk kurve, ulike målbilde- og strategiarbeid nasjonalt og regionalt, og jobber nå som løsningsarkitekt på prosjektet Pasientens Legemiddelliste. Han er utdannet sivilingeniør, men er også frivillig ambulansearbeider i Oslo, og har et brennende engasjement for teknologi og helse.

100 donate aashildr d edited 1

Donate K. Aashildrod Lecturer

Enhetsleder ved Framnes hjemmetjeneste i
Sandefjord kommune

100 ole alexander moy edited 1

Ole-Alexander Moy Lecturer

Løsningsansvarlig/Produkteier for DIFA
Apotekerforening

100 susanne pr sch edited 1

Susanne Prøsch Lecturer

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Eirik Nikolai Arnesen Moderator

MD, Special Advisor
Norwegian medical Association