Spektrum
100 ehin2

EHIN 2 – Sesjon B1 - Fremtidens pasienter

Tuesday October 31, 2017 10:45 - 12:00 Room 2

Lecturers: Eirik Årsand, Ida Trældal Rystad, Mari Synnøve Berge
Moderator: Kathy Mølstad

Eirik Årsand: Selvhjelpapplikasjoner- hvor står vi i dag og hva bringer morgendagen?

Foredraget vil gi eksempler på ulike typer selvhjelpsapplikasjoner og pasientverktøy som pasienter benytter i dag. Det vil også gis eksempler på den siste utviklingen fra industrien samt hva pasientene selv gjør ved bruk av teknologi og sosiale media.

- Ida Trældal Rystad

Diabetes og teknologiske "duppeditter". En brukers perspektiv på hva som er viktig, og hvorfor mange ikke orker å vente på helsevesenet. 

- Mari Synnøve Berge

 

Lecturers

100 eirik aarsand edited 1

Eirik Årsand Lecturer

Professor
Senter for e-helseforskning

Eirik Årsand, Professor i e-helse, har jobbet ved Universitetssykehuset Nord-Norge siden 2000, og er tilknyttet Nasjonalt senter for e-helseforskning. I 2009 tok han doktorgrad i medisinsk informatikk ved UiT-Norges Arktiske Universitet, på utvikling og utprøving av en av de første selvhjelpsapplikasjonene innen diabetes, noe som senere ble videreutviklet til forskningsappen Diabetesdagboka. Årsand er per i dag involvert i åtte prosjekter innen m-helse, og har en portefølje på 27 prosjekter bak seg. Han veileder både doktorgradsstudenter, mastergradsstudenter, samt studenter på lavere nivå. Årsand er også professor II ved Institutt for klinisk medisin ved UiT, og har tilknytning til gruppa Medical Informatics & Telemedicine ved Institutt for Informatikk.

100 ida traeldal edited 1

Ida Trældal Rystad Lecturer

Pastientrepresentant
Diabetesforbundet

100 mari berge edited 1

Mari Synnøve Berge Lecturer

Førsteamanuensis, Institutt for sykepleie
Høgskulen på Vestlandet

Berge har bakgrunn som sykepleier og helsesøster, og har master i helseinformatikk fra universitetet i Aalborg. Hun disputerer 18.september ved Universitetet i Stirling, Skottland med avhandlingen ‘Challenges and possibillities in telecare: Realist evaluation of a Norwegian telecare project’. Stipendiatperioden har vært knyttet til Lindåsprosjektet hvor det er implementert omsorgsteknologi i 250 boliger i prosjektperioden. Berge har samlet data fra brukere, pårørende og helsepersonell gjennom gjentatte intervju og fokusgrupper, foretatt før og etter at de har fått omsorgsteknologi implementert. Tre forskningsartikler er foreløpig publisert og en er ‘in review’.

100 kathy molstad edited 2

Kathy Mølstad Moderator

Seniorrådgiver
Norsk Sykepleierforbund