Banner

Verksamhet och personal i konflikt med policy och värdegrund

Fredag 10 november 2017 14:00 - 14:30 Lilla scen

Talare: Karin Stammarnäs


Bohusläns museum har en värdegrund som står för alla människors lika värde och för mångfald. Museet bedriver en omfattande program- och konferensverksamhet och hyr ut lokaler till organisationer, föreningar och samtliga partier i riksdagen.

Seminariet behandlar den eftermiddag och kväll som följde då Sverigedemokraterna hade sitt medlemsmöte, presskonferens samt bokrelease på Bohusläns museum. Om SÄPO som tog över huset samtidigt som sportlovaktiviteter för unga besökare och ordinarie arbete för personalen pågick. Hur personalen hanterade och inte hanterade säkerhetsrutiner, information och de påhopp/diskussioner som uppstod i sociala medier.

Enhetschef Karin Stammarnäs och utställnings- och programantikvarie Susannah Young återberättar händelseförloppet och synliggör konflikten mellan museets värdegrund och uthyrningspolicy men även mellan museets värdegrund och Sverigedemokraternas partiprogram.

Seminariet väcker diskussioner och reflektioner kring hur vi hanterar mötesfrihet, yttrandefriheter och våra demokratiska rättigheter.

Arrangör(er)

Bohusläns museum

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Karin Stammarnäs Talare

Enhetschef, Enheten för publik verksamhet och utställningar, Bohusläns museum