RealStars verkar för Fair Sex – i skolor och på nätet

Fredag 10 november 2017 11:00 - 11:30 Stora scen

Föreläsare: Malin Roux Johansson, Sandra Davidsson

Genom satsningen Fair Sex online och Fair Sex skolor utbildas lärare och elever för att motverka skeva normer, övergrepp, gråzoner och uppnå ökad jämställdhet.

 

Arrangör(er)

RealStars

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Malin Roux Johansson Föreläsare

Sandra Davidsson Föreläsare