Banner

Empatisk nyfikenhet eller konfrontation?

Måndag 30 oktober 2017 08:30 - 09:20 T1

Föreläsare: Christer Mattsson

Kategori: Lärmiljöer, Undervisningsutveckling, Värdegrund

Hur växer olika våldsutövande identiteter växer fram? Vad är upplevd verklighet och därmed övertygelse för de människorna som har den identiteten? Just vad identitet är och leder till är extra viktigt att försöka reda ut. Identitet, det egna jaget, uppstår inte plötsligt bara av sig själv inifrån individen. Det finns alltid ett sammanhang och ett samhälle runtomkring. Hur kan vi hantera det?

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Vux Vuxenutbildning
Sfi Sfi
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student

Föreläsare

Christer Mattsson Föreläsare

Christer Mattsson är tf föreståndare för Segerstedtinstitutet.