Banner
100

Hantera heta frågor i klassrummet

Måndag 30 oktober 2017 09:30 - 10:20 T6

Föreläsare: Martin Löfgren, Per Ahlkvist

Kategori: Digitalisering, Värdegrund

Olika undersökningar i både Sverige och andra länder pekar på att många elever inte tycker att skolan är en arena där de får diskutera viktiga samhällsfrågor på djupet och där olika åsikter får mötas. Samtidigt uttrycker lärare en oro inför att diskutera konfliktfyllda frågor där de riskerar att tappa kontrollen i klassrummet. Varje lärare har ett ansvar för att att arbeta med värdegrundsrelaterade frågor. Det är också skolans ansvar att elever får uttrycka sig och att de får chansen att bemötas av konstruktiva frågor som leder dem vidare i sina tankar. Per Ahlkvist och Martin Löfgren presenterar metoden som de under snart tio år har arbetat fram för att hantera just denna typ av frågor och situationer i ett onlineforum. Förutom att eleverna får möta och fördjupa sin förståelse för frågor som rör genus, etiska ställningstaganden och andra ämnen som kräver tid, får de också tillfälla att öva de förmågor som lyfts fram i Lgr11 - de får analysera, läsa, uttrycka sig i skrift, använda källor i ett autentiskt sammanhang och vidareutveckla sina resonemang.

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Led Skolledare/rektor
Ämne

Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap, Svenska

Föreläsare

100

Martin Löfgren Föreläsare

Lärare
Norrevångskolan

Martin Löfgren är språklärare som har arbetat ämnesövergripande med SO och No i flera år, och som ofta använder datorn i utbildningen för att utveckla och förbättra språkundervisningen genom att låta eleverna möta världen utanför klassrummet. Tillsammans med Per Ahlkvist har han varit nominerad till Guldäpplet tre gånger varav den senaste nomineringen räckte till en finalplats.

100

Per Ahlkvist Föreläsare

Lärare
Norrevångskolan

Per Ahlkvist arbetar som SO-lärare på Norrevångskolan i Mörrum. Ämnesarbetet kännetecknas av ett nära samarbete med både ämneskollegor samt ämnesövergripande samarbeten med främst svenska och NO. Utöver undervisningen i SO är Per en av lärarna i skolans digitala profilval. Tillsammans med Martin Löfgren har han varit nominerad till Guldäpplet tre gånger varav den senaste nomineringen räckte till en finalplats.