Banner
100

För att minnas krävs en god ljudmiljö

Måndag 30 oktober 2017 09:30 - 10:20 T5

Föreläsare: Robert Ljung

Kategori: Lärmiljöer, Hälsa och miljö, Inkludering

Att det är ansträngande och tröttande att vistas i en stökig ljudmiljö har de flesta upplevt. Men har ljudmiljön/akustiken i klassrummet någon inverkan på elevernas prestationer och inlärning? Föreläsningen ger exempel på hur bakgrundsljud påverkar våra kognitiva processer och akustikens inverkan på elevernas möjlighet till inlärning. Aktuella studier rörande ljudmiljöns påverkan på elevernas resultat på nationella prov kommer att redovisas.

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Spec Specialpedagog
Sfi Sfi
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student

Föreläsare

100

Robert Ljung Föreläsare

Robert Ljung tog sin doktorsexamen vid Luleå Tekniska Högskola och arbetar nu som docent i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle. Han bedriver forskning på hur klassrummets ljudmiljö påverkar möjligheten till inlärning.