Banner
100

Den mångkulturella skolans stora möjligheter och vikten av samverkan

Måndag 30 oktober 2017 08:30 - 09:20 T5

Föreläsare: Petra Elio Serti, Saida Charafi

Kategori: Integration

En överväldigande del av eleverna på Angeredsgymnasiet i Göteborg har en annan språklig bakgrund än svenska och många av dem har mycket kort studietid i Sverige. Väldigt få elever har ett kontaktnät utanför släkt, stadsdel eller skola. Deras framtids- och omvärldssyn är begränsad. De har svårt att se sig själva i en realistisk framtid och på vilket sätt de ska leva sitt vuxenliv. Saida Charafi och Petra Elio Serti berättar om Angeredsutmaningen som är ett initiativ som tagits för att skapa bryggor mellan skola och externa partner inom offentlig sektor, ideell sektor och näringsliv. De ger en inblick i hur man som skola kan arbeta för att skapa samarbeten med externa partner. Genom att ta del av deras nätverk för att stödja. Men också för att utveckla arbetssätt i syfte att motivera eleverna i sina studier, att nå högre måluppfyllelse och att hitta de rätta kontakterna och nätverken in till framtida yrken och jobb.
Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
Gy Gymnasium
Led Skolledare/rektor

Föreläsare

Petra Elio Serti Föreläsare

Petra Elio Serti är gymnasielärare och utbildningsledare på Angeredsgymnasiet i Göteborgs Stad. 2016 mottog hon stipendiet Kompassrosen från Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap för sitt ledarskap i klassrummet. Petra arbetar också med elevernas integration, främst genom Angeredsutmaningen.

Saida Charafi Föreläsare

Saida Charafi är lärare i samhällskunskap och psykologi. Hon arbetar på Angeredsgymnasiet i Göteborgs Stad med fokus på psykosocialt stöd för elever på introduktionsprogrammet. Hon har arbetat ideellt i många år med frågor som rör sociala orättvisor, utanförskap och inkludering i organisationer som hjälper ungdomar ut på arbetsmarknaden och nu genom Angeredsutmaningen.