Banner
100 narva bk projektet

Arvsfonden satsar på boxning mot Parkinson

Fredag 10 november 2017 13:30 - 14:00 Stora scen

Föreläsare: David Löhr, Per Callermo

Boxningsterapi som symtomlindring för personer med Parkinsons sjukdom. Narva BK:s berättar om resultat från projektets första år. Målet med projektet är att minska medicinering och öka arbetsförmågan. Allsidig intesivträning har visat ge goda resultat.

Arvsfonden kommer under 2017 - 2020 särskilt satsa på projekt för äldre personer med funktionsnedsättning. Syftet är att öka delaktighet och tillgänglighet i samhället genom utveckling av nya verksamheter och metoder.  Psykisk och fysisk hälsa, fritid, tekniska hjälpmedel, anhörigstöd och självbestämmande är några av satsningen teman.

Kronologiska åldersgränser, stuprör och bristande kommunikation skapar ibland mer hinder än nödvändigt. Civilsamhället bidrar till nya lösningar, där målgruppen är delaktig.  Att använda kunskap och egen erfarenhet från ett långt liv kan möjliggöra lösningar som gynnar alla, med eller utan funktionsnedsättningar.  Vi presenterar ett nyskapande projekt och informerar om satsningen. Vi bjuder även in till att träffa våra handläggare och testa nya idéer i vår monter.

Socialt utanförskap är en stor utmaning. Civilsamhället har ofta goda idéer med saknar medel att förverkliga dem. Därför finns Arvsfonden.

 

 

Arrangör(er)

Arvsfonden

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

David Löhr Föreläsare

Per Callermo Föreläsare

Arvsfonden