Banner
100 nannie fredriksson

Access till naturen

Fredag 10 november 2017 15:00 - 15:30 Lilla scen

Föreläsare: Nannie Fredriksson

Alla bör ha en access till naturen – i föredraget tar Nannie utgångspunkt från både en fysisk och kognitiv nedsättning.

Vad skall vi tänka på för att få fler personer, med någon form av funktionsnedsättning, att kunna, ta sig ut i naturen? Anordningar av olika slag, närhet, kollektivtrafik, information med mera är bland annat viktiga aspekter.

Kopplingen till MR;

Tillgänglig natur bör ses ur perspektivet “lika möjligheter” dvs. personer med någon form av funktionsnedsättning bör kunna uppleva olika sorters natur även om allt inte kan bli 100% tillgängligt. I konventionen för personer med funktionsnedsättning är artikel 9 och 30 viktiga – och då inte bara kopplat till det byggda samhället utan även till naturen.

 

Artikel 9 reglerar tillgänglighet – inte bara den fysiska miljön utan även transporter, information, kommunikation, IT och tjänster & service.

Artikel 30 reglerar rätten till möjligheterna att delta i kulturliv, fritidsverksamhet, rekreation och idrott.

Arrangör(er)

Jönköpings kommun

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Nannie Fredriksson Föreläsare