Blev Dag Hammarskjöld utsatt för ett attentat?

Fredag 10 november 2017 13:00 - 13:30 Globala scenen

Föreläsare: Hans Corell

Hans Corell, en av ledamöterna i den av FN utsedda Dag Hammaskjöldkommissionen, berättar om utredningen från 2015, dess slutsatser och om det verkligen går att utreda vad som hände när det plan han och 15 ytterligare personer färdades i, kraschade i Angola  

Arrangör(er)

Föreningen Ordfront

Undertema

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Hans Corell Föreläsare