20. Världens farligaste land för miljöaktivister

Torsdag 9 november 2017 13:00 - 14:30 Konferensrum 19

Key-note speakers: Joaquín Mejía, Yessica Trinidad
Workshop leader: Georg Andrén
Workshop facilitator: Annika Andersson

Sedan statskuppen 2009 i Honduras har situationen för mänskliga rättigheter och demokrati stadigt försämrats. Det är världens farligaste land för miljöaktivister, 123 har mördats sedan 2009; över 60 journalister och 242 HBTQ-personer. Rättsväsendet missbrukas för att tysta MR-försvarare; 3,064 åtal sedan 2010. Honduras är det mest ojämlika landet i Latinamerika. Kvinnors rättigheter är eftersatta, i synnerhet rätten att bestämma över den egna kroppen. I november 2017 är det val, som inte genomförs i enlighet med landets konstitution. I mars 2016 mördades den erkända urfolks- och miljöaktivisten Berta Cáceres, vilket gav eko internationellt. Trots allt detta fortsätter människor att kämpa för rättvisa, mot korruption och maktmissbruk. Kom och lyssna på våra gäster från Honduras om hur den omtalade globala trenden av krympande demokratiskt utrymme ser ut i praktiken.

Arrangör(er)

Diakonia

Undertema

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Seminarium

Språk

Svenska, Spanska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Joaquín Mejía Key-note speaker

Arbetar med Diakonias partnerorganisation Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC- Radio Progreso: Teamet för reflektion, forskning och kommunikation ERIC-Radio Progreso

Yessica Trinidad Key-note speaker

Arbetar med Diakonias partnerorganisation Red Nacional de Defensoras: Nationella nätverket för kvinnliga MR-försvarare

Georg Andrén Workshop leader

Diakonias generalsekreterare

Annika Andersson Workshop facilitator

Diakonia

Diakonias rådgivare för mänskliga rättigheter och demokrati