Banner
100 lika r tt png f r mrdgr

LIKA RÄTT! Ställ krav på din kommun

Fredag 10 november 2017 12:00 - 12:30 Stora scen

Föreläsare: Paul Lappalainen

Diskriminering handlar om makt! Och de som har makten att diskriminera. Arbetsgivare, fackföreningar, tjänstemän mfl. Tyvärr hanteras motverkande av diskriminering och främjande av lika rätt (en nyckelfråga i mänskliga rättigheter) som om dessa kan främst hanteras genom utbildning. “Dåliga” attityder ska påverkas.

I Sverige har makthavare ofta “goda” attityder – men diskriminering fortsätter. Det behövs ett tydligare fokus på en ändring av beteenden. Det bästa sättet att påverka en "god" makthavare, är att se till att diskriminering kostar (eller bär med sig kostnadsrisker). Sådana åtgärder leder till starka motreaktioner eftersom makthavare blir inte glada när det påpekas att de är en del av problemet.

Åtgärderna bör utgå ifrån tanken att diskriminering ska kosta. Vad gäller attityder: ett bra sätt att påverka dessa på djupet är just att påverka beteenden.

Kommuner i utlandet har ofta varit vägledande i arbetet. Frågorna syns tidigare. Även svenska kommuner har makten att agera tidigare än staten. De kan bla främja lika rätt som arbetsgivare, serviceorgan, upphandlare och regelskapare. Det gör de alltför sällan.

Förutom LIKA RÄTT kan vägledning hämtas från ett EU projekt - ECCAR:s Verktygslåda för lika rätt (www.eccar.info/en/eccar-toolkit-equality).     

Ett tydligt påverkansarbete behövs, särskilt från de som berörs. Olika grupper behöver motsätta sig den rådande söndra och härska politiken. Diskriminerade grupper kan utöva makt när de sätter fokus på gemensamma krav. Då blir det fart på politiker. 

Paul Lappalainen, jurist, utredare, rådgivare till UNESCO's Europeiska städer mot rasism, fd lokalpolitiker, fd senior expert på DO.    

Arrangör(er)

UNESCO-LUCS

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

100 open uri20170817 15098 177l0ks

Paul Lappalainen Föreläsare

Unesco-LUCS

Svensk och amerikansk jurist. Rådgivare till UNESCO:s ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism) och EU projektet Verktygslåda för lika rätt - www.eccar.info/en/eccar-toolkit-equality. Doktorand i diskrimineringsrätt. Utredare: Det blågula glashuset SOU 2005:56. Fd senior expert hos DO.