Att tala om politik, visioner och värderingar

Torsdag 9 november 2017 16:00 - 16:30 Stora scen

Föreläsare: Petter Jakobsson

Vi går snart in i den svenska valrörelsen. Den äger rum i en tid då debattklimatet hårdnar, populismen ökar drastiskt och värderingar som demokrati och mänskliga rättigheter ifrågasätts. Just därför är det viktigare än någonsin att skapa opinion för en rättvisare värld.

 

Diakonia, Equmeniakyrkan och Sv. Alliansmissionen vill tillsammans mobilisera folkrörelsen som står upp för demokrati, öppenhet och en värld som rymmer alla. Vi vill göra detta tillsammans med människor och församlingar i kyrkor och kapell över hela landet. Vi hoppas på ett myller av politiksamtal från norr till söder där en opinion skapas för ett samhälle och en värld som bygger på solidaritet. Vi vill tala med politiker på olika nivåer och med allmänheten om värderingar och visioner om en rättvis värld!

I miniseminariet får du några handfgasta råd om hur organisatioenr i Sverige kan skapa ett bra samtal om de stora frågorna med lokala politiker.

Arrangör(er)

Diakonia

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Petter Jakobsson Föreläsare

Diakonia