100 christina johnsson

Pedagogiskt ledarskap och demokrati och MR - att omsätta i praktiken?

Torsdag 9 november 2017 12:30 - 13:00 Lilla scen

Föreläsare: Anette Pettersson Faye, Christina Johnsson

Hur ska jag göra?

Christina Johnsson och Anette Pettersson Faye delger er, utifrån deras mångåriga erfarenheter, vad som krävs i det pedagogiska ledarskapet för att lyckas omsätta demokrati och mänskliga rättigheter i vardagens praktik.

Arrangör(er)

DemokratiAkademin

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

100 anette pettersson faye org

Anette Pettersson Faye Föreläsare

DemokratiAkademin

Anette Pettersson Faye är chef på DemokratiAkademin och har idag mer än 30 års erfarenhet av demokratiutvecklings arbete, inom offentlig verksamhet och i civilsamhället. Idag besitter hon en bred kompetens i bl.a. hur hen i myndighet, kommunal och inom civilsamhällets och folkbildningens verksamhet kan integrera ett hållbart demokrati och mänskliga rättighetsarbete. Anette utbildar, handleder, föreläser och är facilitator/processledare i demokratiska förändringsprocesser. Med syfte att uppnå gemensamma mål för organisationer inom folkbildningen, civilsamhället, kommun och myndigheter för medlemmar/ medborgare, politiker och tjänstemän både på nationell och internationell nivå. Anettes spetskompetens gäller framförallt att lyckas med demokratiuppdraget utifrån samverkan, demokratiskt ledarskap, organisationsutveckling, demokratiska mötesformer, inflytande och delaktighet, medborgarinflytande framförallt med fokus barn och unga.

100 christina johnsson

Christina Johnsson Föreläsare

Malmö Högskola

Christina Johnsson är doktor i mänskliga rättigheter och har arbetat i Sverige och internationellt med mänskliga rättigheter i över tjugo år. I tio år har hon arbetat som chef och ledare vid Raoul Wallenberginstitututet för mänskliga rättigheter, Diskrimineringsombudsmannen och nu som chef för en institution inom lärarutbildningen vid Malmö högskola. Hon har forskat om och bistått myndigheter i hur organisation ska byggas upp för att garantera människors rättigheter.