Banner

Möjligheter och utmaningar i arbetet med utsatta EU-medborgare i Sverige

Torsdag 9 november 2017 14:00 - 14:30 Lilla scen

Föreläsare: Jens Ek, Johanna Nordström, Sara Selmros

Kommunförbundet Västernorrland driver tillsammans med tre kommuner och ideella aktörer EU-projektet Make sense. Med gemensamma krafter genomförs hälsofrämjande och samhällsorienterande insatser för EU-medborgare som lever i utsatthet. Verksamheten utgår från mötesplatser i Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall bemannade med samordnare och brobyggare.

Projektledare berättar om erfarenheter, möjligheter och utmaningar som såväl kommuner som idéburen sektor ställs inför i arbetet med utsatta EU-medborgare. Vidare presenteras projektets behovskartläggning där ett hundratal EU-medborgare på tre orter i norra Sverige själva beskriver sin situation och sin syn på framtiden.

Make sense finansieras av Fead - Fonden för europeiskt bistånd för de mest utsatta.

Arrangör(er)

Kommunförbundet Västernorrland

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Jens Ek Föreläsare

Lokal samordnare för Make sense Sundsvall

Johanna Nordström Föreläsare

Lokal samordnare för Make sense Umeå

Sara Selmros Föreläsare

Kommunförbundet Västernorrland/Make sense

Projektledare Make sense, Kommunförbundet Västernorrland