Banner
100 nationell plan mot rasism bild

63. Regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Fredag 10 november 2017 13:00 - 14:00 Hammarskjöldsalen

Talare: Eva Sund, Helena Dal, Isak Reichel, Katri Linna, Mikael Öhman Almén
Moderator: Alice Bah Kuhnke

Regeringen har antagit en nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Vid seminariet diskuteras planen. Medverkande är Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samt paneldeltagare från myndigheter samt civila samhället.

Arrangör(er)

Regeringskansliet

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Eva Sund Talare

Polisen

Kommissarie, grundläggande fri- och rättigheter

Helena Dal Talare

Statens medieråd

Verksamhetschef Information & vägledning

Isak Reichel Talare

Generalsekreterare för Judiska Församlingen i Stockholm

Katri Linna Talare

Civil Rights Defenders

Människorättsjurist

Mikael Öhman Almén Talare

Forum för levande historia

Projektledare

Alice Bah Kuhnke Moderator

Regeringskansliet

Leder samtalet om arbetet med den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.