100 kavot zille n uu

67. Ekonomiskt utsatta EU-medborgares rätt till sjukvård i Sverige

Fredag 10 november 2017 13:00 - 14:00 Konferensrum 12

Moderator: Kavot Zillén
Paneldeltagare: Claes Ling-Vannerus, Jakob To Baben, Petra Wagman, Ulrika Falk

Under senare år har allt fler ekonomiskt utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige för att försörja sig i gatumiljöer, genom bl.a. tiggeri, och många av dem lever i hemlöshet och lider av ohälsa. I ett forskningsprojekt som Hälsohögskolan i Jönköping genomfört har tjugo personer från Rumänien med erfarenhet av att tigga i Sverige intervjuats om sin vardag och hälsa. Majoriteten uppgav hälsoproblem av olika slag och beskrivningarna av vardagen i Sverige visade också på riskfaktorer för (ökad) ohälsa. God och jämlik sjukvård med hög tillgänglighet och kvalitet utgör i det avseendet viktiga resurser för att bekämpa fattigdom och stärka välfärden. Trots detta har denna grupp endast rätt till en begränsad sjukvård i Sverige, vilket väcker frågor om dessa personers rätt till hälsa som är en grundläggande mänsklig rättighet. De befinner sig många gånger i utkanten av det svenska samhället och har begränsad tillgång till diverse välfärdstjänster. I detta seminarium diskuterar vi deras rätt och tillgång till sjukvård utifrån flera illustrerande exempel med särskilt fokus på relationen mellan hälsa och rättigheter och hur de påverkar varandra. 

Arrangör(er)

Stockholms universitet, juridiska fakultet

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

100 kavot zille n uu

Kavot Zillén Moderator

Jur. dr. i medicinskt rätt och post doktor vid juridiska fakulteten i Stockholms universitet.

Claes Ling-Vannerus Paneldeltagare

Nationell samordnare för arbetet med EU-medborgare utan uppehållsrätt, Länsstyrelsen Stockholm.

Jakob To Baben Paneldeltagare

Specialistläkare inom onkologi vid onkologiska kliniken i Jönköping. Jakob leder ett frivilligt nätverk av sjukvårdare i Jönköping som erbjuder enkel sjukvård till ekonomiskt utsatta EU-medborgare.

Petra Wagman Paneldeltagare

fil dr i arbetsterapi och universitetslektor vid avdelningen för rehabilitering, Jönköping University, Hälsohögskolan.

Ulrika Falk Paneldeltagare

Verksamhetsledare, Utsatta EU-medborgare, Göteborgs Räddningsmission