Banner

Vad gör biblioteket på MR-dagarna? – Bibliotekens roll för demokrati och tillgänglighet

Lördag 11 november 2017 13:00 - 13:30 Lilla scen

Föreläsare: Erik Fichtelius

Vad gör biblioteket på MR-dagarna? – Bibliotekens roll för demokrati och tillgänglighet”

Erik Fichtelius, samordnare för Nationell biblioteksstrategi, talar om bibliotekens roll för demokrati och tillgänglighet. Nyligen kom den första delrapporten, Den femte statsmakten, från detta uppdrag som Kungliga biblioteket fick av regeringen 2015. Syftet med rapporten är att belysa de utmaningar och möjligheter som biblioteken står inför i ett framtidsperspektiv. Strategins perspektiv är långsiktigt och kraven på biblioteken att uppfylla bibliotekslagen innebär att främja det demokratiska samhällets utveckling. Mänskliga rättigheter och allas lika värde finns inbäddat i bibliotekens uppdrag. Men kan det fortsätta vara det i den samhällsutveckling vi nu ser?

Arrangör(er)

Jönköpings bibliotek

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Erik Fichtelius Föreläsare

Samordnare för Nationell biblioteksstrategi