Banner
100

Makerspace i skolan - att utforska, skapa och lära med analoga och digitala verktyg och material

Tisdag 31 oktober 2017 T1

Föreläsare: Carl Heath

Kategori: Digitalisering, Undervisningsutveckling

Vad är makerkultur och makerspaces? Hur knyter det an till lärande? Hur möter makerkulturen och skolan varandra i Sverige och i världen? Vad innebär det för skolan att skapa med både analoga och digitala material och verktyg? Med utgångspunkt i Vinnovaprojektet Makerskola få vi under föreläsningen en introduktion till dessa frågor.

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
For Förskola
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Vux Vuxenutbildning
Sfi Sfi
Bib Bibliotikarie
Syv SYV
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student

Föreläsare

Carl Heath Föreläsare

Carl Heath är senior forskare vid RISE Interactive och ansvarig för digitalisering och lärande inom RISE - Research Institutes of Sweden. Carl är verksam i gränslandet mellan digitalisering, utbildning och interaktionsdesign. I över ett decennium har han arbetat med frågor kopplade till digitaliseringen av samhället, men med fokus på utbildningsområdet.