Banner
100

Att göra alla elever delaktiga

Måndag 30 oktober 2017 08:30 - 09:20 T2

Föreläsare: Fredrik Sandström

Kategori: Lärmiljöer, Digitalisering, Undervisningsutveckling

Kommer eleverna till skolan för att visa vad de kan eller för att lära sig? Alla elever ska ges möjlighet att delta, utmanas och utvecklas. Att hitta elevnära vägar som engagerar och motiverar eleverna är en av lärarens viktigaste uppgifter och samtidigt en av de svåraste. Hur kan läraren skapa goda förutsättningar för elevernas lärande? Fredrik Sandström visar med några exempel ur undervisningen i svenska hur digitala verktyg kan bli ett stöd både för lärare och elever. Med struktur, sammanhang, meningsfulla aktiviteter, variation, ett stänk av humor och ett knippe känslor sätt elevernas lärande i fokus.

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Spec Specialpedagog
Vux Vuxenutbildning
Sfi Sfi
Bib Bibliotikarie
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Ämne

Svenska

Föreläsare

Fredrik Sandström Föreläsare

Fredrik Sandström är lärare i svenska, föreläsare och ansvarig för inspirationssajten Lektionsbanken. 2017 mottog han Svenska Akademiens svensklärarpris. Han bloggar på www.fredrikarboga.wordpress.com. Fredrik är välkänd för sitt arbete med att implementera digitala verktyg i undervisningen och i elevernas lärande.