100 open uri20170820 11486 wwnf0k

När ekonomin går framför socialtjänstlagen- asylsökandes öde

Fredag 10 november 2017 16:30 - 17:00 Lilla scen

Föreläsare: Claudia Velasquez

Som socialsekreterare är jag vittne på hur socialtjänstlagen urholkas pga. ekonomiska aspekter och strävan efter att hålla budget framför att följa socialtjänstlagen. Migrationsverket stoppar ersättningen till kommunerna när asylsökande ungdomar blir myndiga eller när Migrationsverket gör bedömningen att ungdomarna ska skrivas upp i åldrar.

Ensamkommande ungdomar drabbats värst av detta förhållningssätt ute i kommunerna. Det är lättare att kringgå lagen när klienten inte känner till sina rättigheter. Det finns exempel på att ungdomar inte har fått ta del av sina beslut och därmed inte fått information om rätten av överklaga beslut.

Ensamkommande ungdomar blir flyttade från sina boende utan att det finns underlag i utredningen. Beslut om att flytta på ungdomarna och ta dem ifrån sitt sammanhang med skola och vänner, tas i många fall direkt efter Migrationsverkets beslut.  

I vanliga fall hjälper socialtjänsten alla ungdomar som är placerade och fyller 18. Ingen blir utskriven den dagen hen blir 18 år.  

Arrangör(er)

Nätverket socialistiska socionomer

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

100 open uri20170820 11486 wwnf0k

Claudia Velasquez Föreläsare

Nätverket socialistiska socionomer

Socionom som arbetar som utredare i Ängelholms kommun. Initiativtagare till Socialistiska socionomer. Skyddsombud och fackligt ombud för Vision Politiskt engagerad.