Banner

16. Rasism i den svenska skolan

Torsdag 9 november 2017 13:00 - 14:30 Konferensrum 12

Föreläsare: Fatima Kanu Hedin

Ingen skola står fri från rasism. Rasismen i den svenska skolan skapar privilegier för vissa elever och en skolgång och samhällsmedverkan präglad av utsatthet och otrygghet för andra. Inom skolan reproduceras vithet som den privilegierade och överordnade positionen och elever vittnar dagligen om hur rasismen utsätter dem; genom andra elever, lärare och föräldrar. Hur påverkar vithet, makt och rasismens konstanta närvaro skoldagen och vad gör vi?

Arrangör(er)

Friends

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Fatima Kanu Hedin Föreläsare

Stiftelsen Friends