Banner

Lokal förankring: förutsättning för en svensk MR-institution

Fredag 10 november 2017 09:30 - 10:00 Lilla scen

Föreläsare: Gunilla Lindell , Mariya Voyvodova, Peter Johansson, Richard Magito Brun
Moderator: Klas Forsberg
Workshop facilitator: Helen Arfvidsson

Att vara en nationell MR-institution innebär att granska, skydda och främja de mänskliga rättigheterna utifrån de så kallade Parisprinciperna på nationell, regional och lokal nivå. Utöver att granska hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, måste det lokala och regionala arbetet vara i fokus så att denna institution kan komma medborgarna till nytta. Bara genom att gå från teori till konkret praktik kan det människorättsbaserade arbetet stärkas och utvecklas. Detta måste göras, inte för, utan med rättighetsbärarna och inte minst tillsammans med de som löper störst risk att diskrimineras och inte få sina rättigheter tillgodosedda. Utifrån denna ansats vill vi bjuda in till ett fortsatt samtal om institutionens framtida uppdrag för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige – med fokus på det lokala och regionala arbetet. 

Arrangör(er)

Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Gunilla Lindell Föreläsare

Västra Götalandsregionen

Mariya Voyvodova Föreläsare

Göteborgs stad

Peter Johansson Föreläsare

Göteborgs universitet

Richard Magito Brun Föreläsare

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering/Kulturgruppen för resandefolket

Göteborgs Rättighetscenter Mot Diskriminering

Klas Forsberg Moderator

Göteborgs stad

Helen Arfvidsson Workshop facilitator

Göteborgs stad