Banner
100 treaty

75. Human rights beyond borders

Fredag 10 november 2017 14:30 - 16:00 Konferensrum 10

Föreläsare: Rolf Künnemann
Workshop facilitator: Rebecka Jalvemyr

I en globaliserad värld, där ett lands påverkan på mänskliga rättigheter och naturresurser sträcker sig långt utanför det egna territoriet, har begreppet extraterritoriella skyldigheter (ETO, från engelskans extraterritorial obligations) fått en allt viktigare betydelse för upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna.

ETO innebär att ett lands skyldigheter att upprätthålla de mänskliga rättigheterna inte enbart gäller för medborgare inom landets egna gränser, utan att skyldigheten även gäller utanför landets eget territorium. Stater ska alltså respektera, skydda och upprätthålla rätten till lämplig mat och andra grundläggande rättigheter både inom och utom statens egna gränser.

Under en konferens vid Maastricht Universitet i september 2011 författade en grupp internationella juridiska experter Maastrichtprinciperna om staters extraterritoriella skyldigheter (eller extraterritorial obligations, ETO) gällande ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Principerna gör inte anspråk på etablera nya mänskliga rättigheter, utan tydliggör endast de extraterritoriella skyldigheter som redan finns inskrivna i internationell lag.

Med stöd av FIAN Internationals grundare Rolf Künnemann guidas vi genom människorättssystemet och vad det säger om staters extraterritoriella skyldigheter. Vi arbetar med konkreta exempel, ta gärna även med egna!

Arrangör(er)

FIAN Sverige

Undertema

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Seminarium

Språk

English

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Rolf Künnemann Föreläsare

Co-founder of FIAN International. Three decades ago, FIAN International was founded with the strong conviction that effective and persistent action promulgating the right to food required the establishment of an international organization based on grassroots groups in the north and south alike.

Rebecka Jalvemyr Workshop facilitator

Office Coordinator at the swedish section of FIAN International.