Vårdvägran för personal är inte en mänsklig rättighet

Fredag 10 november 2017 10:30 - 11:00 Stora scen

Föreläsare: Sara Bäckström

Patientens vårdbehov ska vara i fokus när vi organiserar hälso- och sjukvården. Det är grundläggande för jämställdheten att kvinnor kan bestämma över sina kroppar, sin sexualitet och sin reproduktion. RFSU menar att vårdvägran försvårar och fördröjer för den som söker abortvård vilket vi ser i de länder som har så kallade samvetsklausuler. Det skulle även öppna för andra områden. Exemplen som kan dras är många; skulle läkaren kunna neka homosexuellas rätt till assisterad befruktning, skulle sjuksköterskan kunna neka att medverka vid behandling av hiv, skulle barnmorskan kunna neka insättning av spiral eller kan läkarsekreteraren vägra att skriva abortjournal?

 Vårdvägran vid abort är inte en mänsklig rättighet för barnmorskor, vilket även Arbetsdomstolen befäst i sin dom i april i år. Domen kommer att överklagas till Europadomstolen för mänskliga rättigheter av barnmorskan och hennes ombud för att undersöka stöd finns i Europakonventionen för mänskliga rättigheter, EKMR. RFSU menar att ingen har krävt av den aktuella barnmorskan att hon ska utbilda sig till barnmorska. Man får ha åsikter om att abort är fel, men man kan inte kräva att utöva det ställningstagandet på sin arbetsplats.

Arrangör(er)

RFSU

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Sara Bäckström Föreläsare

RFSU

RFSU:s förbundsjurist