64. Högerextremismens hot mot sexuella, reproduktiva rättigheter

Fredag 10 november 2017 13:00 - 14:00 Rydbergsalen

Föreläsare: Hans Linde
Moderator: Ingrid Frisk
Paneldeltagare: Ov Cristian Norocel

RFSU ser ett ökat motstånd mot frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR, i Sverige, Europa och Världen. Det innefattar rätten till abort, hbtq-personers rättigheter, rätt till preventivmedel samt sexualundervisning. Motståndet som tidigare främst funnits inom religiösa och socialkonservativa grupperingar hörs allt tydligare bland nationalister och högerextremister. I Sverige går nationalister till attack mot aborträtten genom sänka gränsen för abort och införa vårdvägran. Globalt påverkas världen av att Trump införde Mexico City-reglen, även kallad Gag-rule, under sin första vecka som president. EU-parlamentet har sedan valet 2014 en markant ökning av populistiska och högerextrema partier, vilket påverkar frågor om sexualitet och familjepolitik. Bland annat har det skett försök att utestänga delar av civilsamhället som driver frågor om SRHR från EU-parlamentet. RFSU fördjupar kunskapen om nationalistiska ideologier och SRHR i samtal med Ov Cristian Norocel docent, politices doktor i statskunskap och stipendiat vid Marie Skłodowska-Curie vid Université Libre de Bruxelles i Belgien samt affilierad forskare vid Helsingfors universitet i Finland. 

Arrangör(er)

RFSU

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Hans Linde Föreläsare

Ingrid Frisk Moderator

RFSU

Ov Cristian Norocel Paneldeltagare

docent, politices doktor i statskunskap