100 bilda

Klockringning och psalmsång mot nazism – Vad hände sedan?

Torsdag 9 november 2017 12:00 - 12:30 Stora scen

Moderator: Dan Ahnberg
Paneldeltagare: Alice Hägg, Ciczie Weidby, Fredrik Hollertz, Johanna Linder

1 maj 2014. Kyrkklockorna ringde över Jönköping och varnade för fara. Tusentals Jönköpingsbor stod på gatorna och stoppade nazistiska Svenskarnas Partis marsch. Allt utan någon form av skadegörelse och utan att någon person blev allvarligt skadad. Några dagar senare hade nyheten om den folkliga resningen – kyrkklockorna, psalmsången, talramsorna, gudstjänsten mm – spridit sig över världen. Vi ser tillbaka och ställer oss frågan: Vad hände sedan?

Arrangör(er)

Studieförbundet Bilda

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

100 bilda

Dan Ahnberg Moderator

Studieförbundet Bilda

Konsulent Studieförbundet Bilda, anordnare av workshop i civil olydnad

Alice Hägg Paneldeltagare

Initiativtagare till psalmsång som motstånd

Ciczie Weidby Paneldeltagare

Motdemonstrant

Fredrik Hollertz Paneldeltagare

Präst Svenska Kyrkan, initiativtagare till den ekumeniska gudstjänsten

Johanna Linder Paneldeltagare

Initiativtagare, journalist, verksamhetschef Österängens konsthall.