Banner

Mångfald och dialog – möten som bygger tillit

Fredag 10 november 2017 10:30 - 11:00 Lilla scen

Föreläsare: Marco Helles

MOD – Mångfald och Dialog – är ett pedagogiskt koncept som vill bidra till en samhällsutveckling där människor med olika världsuppfattningar, livstolkningar och livsstilar kan mötas i dialog – och leva utan diskriminering och förtryck. MOD har utgångspunkten i deltagarnas egna erfarenheter, upplevelser och reflektioner. Här presenteras konceptet, som under senaste året har förnyats och förändrats.

Arrangör(er)

Studieförbundet Bilda

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Marco Helles Föreläsare

Konsult, Mångfald och mänskliga rättigheter