100 f rs ttblad korr2

Ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning

Fredag 10 november 2017 15:30 - 16:00 Lilla scen

Föreläsare: Madeleine Söderberg

Sex mot ersättning förknippas främst med cistjejer och -kvinnor. Bristande kunskap och normer kring kön, könsidentitet, maskulinitet och sexuell läggning gör att ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning riskerar att osynliggöras. Likaså riskerar även de som exploaterar och köper dessa unga att bli osynliggjorda.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram ett utbildningsmaterial om att se och möta ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning. I materialet Jag vill inte tystas längre, och på seminariet, förmedlas berättelser från personer med egen erfarenhet, en redovisning av de arenor som är aktuella för ciskillar och transpersoner och förslag på hur du som yrkesverksam kan se och möta dessa unga.  

Arrangör(er)

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

100 madeleine s derberg 4

Madeleine Söderberg Föreläsare

Länsstyrelsen i Jönköpings län