Banner
100 skl logga

48. Hur möter vi hoten mot kvinnors rättigheter?

Fredag 10 november 2017 09:00 - 10:00 Konferensrum 13

Föreläsare: Dan Vähä, Engla Bertolino, Petra Blom Andersson

Starka strömningar i världen och i vårt samhälle motverkar kvinnors rättigheter. Det globala och lokala hänger ihop. Kommuner, landsting och regioner är avgörande aktörer i jämställdhetsarbetet. Hur kan de arbeta för att stärka kvinnors rättigheter?

Det handlar om rätten att bestämma över sin egen kropp, att delta i det offentliga samtalet, att välja partner och livsföring - grundläggande mänskliga rättigheter och förutsättningar för ett jämställt samhälle. Det är rättigheter som tagit lång tid att erövra och som idag utmanas på en rad olika sätt. Välkommen till ett seminarium med kommuner som arbetar mot sexuella trakasserier, mot hedersrelaterat våld och förtryck, och mot hot, hat och trakasserier som drabbar medarbetare och förtroendevalda

 

 

Arrangör(er)

Sveriges Kommuner och Landsting

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Dan Vähä Föreläsare

Avdelningschef, fritid unga, Umeå kommun

Engla Bertolino Föreläsare

Säkerhetssamordnare, Uppsala kommun

Petra Blom Andersson Föreläsare

Samordnare för att motverka våld mot barn och unga, Norrköpings kommun