100 framsidebild plattformen

61. Vad kännetecknar en MR-kommun eller MR-region i Sverige?

Fredag 10 november 2017 10:30 - 12:00 Konferensrum 19

Föreläsare: Emil Broberg, Erik Lundström, Morten Kjaerum, Ulrika Dagård, Vera Renberg
Moderator: Anna Lindström

Hur kan en kommun, ett landsting eller region bli bättre på att jobba rättighetsbaserat? Vad kännetecknar egentligen en MR-kommun? Sedan våren 2017 finns en plattform för mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Plattformen har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting och Raoul Wallenberginstitutet, tillsammans med forskare, politiker och tjänstepersoner samt företrädare för civilsamhället. Den är tänkt att fungera som ett utvecklingsverktyg åt kommuner, landsting och regioner som vill bedriva ett mer systematiskt MR-arbete. Ta del av exempel på hur en kommun eller landsting kan göra för att skapa genomslag för mänskliga rättigheter.

Arrangör(er)

Sveriges Kommuner och Landsting

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Emil Broberg Föreläsare

Sveriges Kommuner och Landsting

Tredje vice ordförande, SKL

Erik Lundström Föreläsare

Studierektor på Framnäs Folkhögskola

100 morten kjaerum1

Morten Kjaerum Föreläsare

Raoul Wallenberg institutet

Direktör för Raoul Wallenberginstitutet, RWI

Ulrika Dagård Föreläsare

Lunds kommun

Demokratiutvecklare, Lunds kommun

Vera Renberg Föreläsare

Processledare, Piteå kommun

Anna Lindström Moderator

SKL

Sveriges Kommuner och Landsting