Banner
100 open uri20170825 32668 atm0ph

04. Svenska kommuner mot rasism och diskriminering

Torsdag 9 november 2017 11:00 - 12:00 Konferensrum 10

Föreläsare: Gro Hansen, Helena Rojas, Sara Pettersson
Moderator: Björn Kullander

Hur kan din kommun motverka och förebygga rasism och diskriminering? Ta del av konkreta insatser från några kommuner som deltar i Sveriges Kommuner och Landstings nätverk mot rasism och diskriminering. Arbetet utgår från ett europeiskt tiopunktsprogram som bland annat omfattar områdena utbildning, bostasdsmarknad, sysselsättning, kultur och fritid.

Arrangör(er)

Sveriges Kommuner och Landsting

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

100 open uri20170825 32668 atm0ph

Gro Hansen Föreläsare

Uppsala kommun

Uppsala kommun

Helena Rojas Föreläsare

Botkyrka kommun

Sara Pettersson Föreläsare

Laxå kommun

Laxå kommun

Björn Kullander Moderator

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting