Banner

45. Religion i arbetslivet - rättigheter och skyldigheter - INSTÄLLD!

Fredag 10 november 2017 09:00 - 10:00 Konferensrum 10

Föreläsare: Martin Mörk
Moderator: Eva Nikell

Hur ser det diskrimineringsrättsliga skyddet för religion i arbetslivet ut? Vilka avvägningar görs av DO och domstolarna i tillämpningen av reglerna? Har en arbetstagare rätt att av religiösa skäl vägra utföra vissa arbetsuppgifter? Och när kan en arbetsgivare begränsa religiös klädsel på jobbet? 

Ett seminarium med Martin Mörk, chef för Processenheten på DO.

Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer på www.do.se eller besök monter nr 45 i utställningshallen för mer information.  

Arrangör(er)

Diskrimineringsombudsmannen

Undertema

Religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Martin Mörk Föreläsare

Martin Mörk är chef för Processenheten på DO

Eva Nikell Moderator

DO

Eva Nikell är utredare på Utvecklingsenheten på DO.