23. Nya aktiva åtgärder i arbetslivet - hur kan de göra skillnad? (inledning)

Torsdag 9 november 2017 15:00 - 16:00 Rydbergsalen

Föreläsare: Björn Andersson
Moderator: Eva Nikell
Workshop leader: Agneta Broberg
Paneldeltagare: Carlos Diaz, Maria Johansson, Pim van Dorpel, Åsa THörne Adrianzon

4 nya diskrimineringsgrunder, ett processinriktat arbetssätt, utvidgad samverkan mellan fack och arbetsgivare, ändamålsenlig dokumentation – vad krävs egentligen av arbetsgivaren? Hur kan de nya bestämmelserna göra skillnad?

Ett diskuterande seminarium riktat främst till dem som ska omsätta de nya reglerna till verklighet på arbetsplatserna. Presentation, gruppdiskussioner och panelsamtal. OBS att seminariet fortsätter kl 16.30 i seminarium 33 efter en kortare paus.

Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer på www.do.se eller besök monter nr 45 i utställningshallen för mer information.

Arrangör(er)

Diskrimineringsombudsmannen

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Björn Andersson Föreläsare

Björn Andersson är jurist på Rättsenheten Arbetsliv på DO och expert på aktiva åtgärder i arbetslivet.

Eva Nikell Moderator

DO

Eva Nikell är utredare på Utvecklingsenheten på DO.

Agneta Broberg Workshop leader

Agneta Broberg är Diskrimineringsombudsman. Hon kommer att inleda och avsluta seminariet.

Carlos Diaz Paneldeltagare

Carlos Diaz är utbildare på RFSL nationellt.

Maria Johansson Paneldeltagare

Maria Johansson är ordförande för Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Pim van Dorpel Paneldeltagare

Pim van Dorpel är vice ordförande för Hotell- och Restaurangfacket.

Åsa THörne Adrianzon Paneldeltagare

Åsa Thörne Adrianzon är jämställdhets- och mångfaldssamordnare i Jönköpings kommun