Banner

15. Barnkonventionens blir lag 2020: vad innebär det i praktiken

Torsdag 9 november 2017 13:00 - 14:30 Konferensrum 11

Föreläsare: Karin Sjömilla Fagerholm
Talare: Magnus Jägerskog
Moderator: Tove Kjellander
Paneldeltagare: Cecilia Grefve, Lina Axelsson Kihlblom, Monica Gustafsson-Wallin, Tomas Jonsland

Barnkonventionen förväntas bli lag 2020 och många frågor ställs om dess inkorporering. Bland annat ställs frågan kring konventionens status i svensk normhierarki och vad som gäller vid konflikt mellan lagen om barnkonventionen och andra lagar? Kommer inkorporeringen att påverka tillämpningen av konventionen i praktiken? Kommer barnen att få bättre tillgång till klagomöjligheter vid kränkningar av deras rättigheter? Kommer barnens åsikter beaktas i större utsträckning i beslut som berör dem? Vilka blir konsekvenserna av kunskapslyftet bland statliga myndigheter, landsting och kommuner? Vilka rutiner kommer att ses över? Vad måste samhällets olika instanser göra nu? Seminariet kommer försöka klargöra de olika frågorna och belysa vad barnkonventionslagen kommer att innebära i praktiken för skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Arrangör(er)

Bris

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Karin Sjömilla Fagerholm Föreläsare

Jurist, Barnombudsmannen

Magnus Jägerskog Talare

Bris

Generalsekreterare, BRIS

Tove Kjellander Moderator

Konsult, Vinkelrätt

Cecilia Grefve Paneldeltagare

Regeringskansliet

Nationell samordnare för social barn- och ungdomsvård, Regeringskansliet

Lina Axelsson Kihlblom Paneldeltagare

Haninge kommun

Grundskolechef, Haninge kommun

Monica Gustafsson-Wallin Paneldeltagare

Strateg för barnrättsfrågor, Landstinget Sörmland

Tomas Jonsland Paneldeltagare

Utredare, Socialstyrelsen