Banner
100 vision 02 037

50. Fair Union - hur kan facket bidra till Agenda 2030?

Fredag 10 november 2017 09:00 - 10:00 Konferensrum 18

Talare: Veronica Magnusson
Moderator: Maria Suárez

Fair Union har länge varit ett begrepp bland Visions medlemmar för att beskriva det engagemang som medlemmarna visat genom konsumentmakt och andra medvetna val på arbetsplatsen. Nu är det dags att ta nya steg för att stärka det lokala engagemanget, nationellt såväl som internationellt genom att koppla samman Fair Union med Agenda 2030.

 

Vision är en del av en global fackföreningsrörelse med reell möjlighet att göra skillnad. Vår styrka och storlek ger oss inflytande. Inte enbart på individuell nivå och på en mängd arbetsplatser runt om i Sverige, utan även internationellt genom fackliga samarbeten. 

Samtal om vad Vision gjort i sitt arbete som en Fair Union under 10 år och vilka steg vi kan ta härnäst för att bidra till målen inom Agenda 2030.

 

 

Arrangör(er)

Vision

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Veronica Magnusson Talare

Vision

Ordförande i Vision

Maria Suárez Moderator

kommunikatör Vision