Organstölder i Kina

Fredag 10 november 2017 09:30 - 10:00 Globala scenen

Föreläsare:

Falun Gong, även känt som Falun Dafa, är en traditionell kinesisk andlig metod inom Buddha-läran och är en form av gigong. Den offentliggjordes 1992 efter att den tidigare utövats privat.

Kärnvärdena i Falun Gong är Sanning, Godhet, och Tålamod. Utövare tar dem som vägledning i vardagen för hur man uppför sig och bemöter sig själv och andra.

Under slutet av 90-talet, kunde man tidigt på morgonen se hundratals, ibland tusentals utövare, göra övningarna i parkerna innan de gick till jobbet.

1998 gjordes en statligt undersökning av Kinesiska kommunistpartiet ( KKP) som uppskattade att det fanns mellan 70 och 100 miljoner Falun Gong-utövare. Det var den största oberoende gruppen i det kinesiska kommunistpartiets historia, vilket grundlöst gjorde den högsta toppen orolig att tappa makt. 

Ett år senare, beslöt man sig för att förbjuda metoden och startade en brutal förföljelse mot Falun Gong. Utövare placeras i fängelser och arbetsläger där de svälter, blir slagna, och torterade med elbatonger, ofta så allvarligt att det leder till dödsfall, men grymheten slutar inte där. 

Sedan 2006 har flera oberoende undersökningar visat att Falun Gong-utövare även används som levande organbank för att tillgodose den stora efterfrågan på organtransplantationer. Både patienter i Kina samt utlänningar som reser till Kina för transplantationsändamål kan vara omedvetna offer till denna olagliga handel med organ. Med andra ord; Falun Gong utövare dödas på beställning för att mottagarna ska få nya organ. Organen avlägsnas med våld när offret fortfarande lever, personen dör under processen.

 

Arrangör(er)

Svenska Falun Dafa föreningen

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare