Banner

27. Tillsammans för romers rättigheter – mot diskriminering

Torsdag 9 november 2017 15:00 - 16:00 Konferensrum 13

Föreläsare: Anna Mannikoff, Helene Bogren, Nina Lundberg, Therese Berg
Moderator: Mirelle Gyllenbäck

Hur kan myndigheter och kommuner ta sig an uppgiften att arbeta för romers rättigheter och inkludering, och motverka diskriminering? Länsstyrelsen i Stockholm presenterar två exempel på sådant arbete inom den 20-åriga strategin för romsk inkludering. 

Tillsammans med företrädare från fastighetsbranschen och romska sakkunniga har Boverket tagit fram ett utbildningsmaterial som syftar till att öka kunskapen om romers situation på bostadsmarknaden och motverka diskriminering. Det är en webbaserad utbildning, och i konceptet ingår att romska representanter är utbildningsledare för att åstadkomma ett personligt möte mellan romer och icke-romer. Utbildningen riktar sig till lokala fastighetsbolag och liknande. På seminariet visar Boverket och representanterna från arbetsgruppen delar av utbildningen. De kommer också att berätta hur de har arbetat i ett nätverk bestående av lika många fastighetsföreträdare som romska sakkunniga.

Stockholms stad har i år för andra gången ordnat sommarjobb för ungdomar om mänskliga rättigheter. Romska ungdomar uppmuntrades att söka jobbet. Ungdomarna arbete bestod i att ta reda på hur tillgången till rättigheter kan påverkas av diskriminering och rasism samt hur ungas egenmakt kan stärkas och hur de kan påverka politiska beslut. En central del av arbetet syftade till att ta fram kunskap om rasism och antiziganism ur ett historiskt och nutida perspektiv. Sommarjobbet har bland annat resulterat i en film som ska användas i kommunens arbete med att stärka stockholmarnas mänskliga rättigheter och stödja ungas organisering, samt höja medarbetarnas kunskaper om romers rättigheter och historia. På seminariet kommer sommarjobbarna och Stockholms stad att beskriva arbetet och visa delar av filmen.

Arrangör(er)

Länsstyrelsen i Stockholms län

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Anna Mannikoff Föreläsare

Länsstyrelsen i Stockholms län

Samordnare för strategin för romsk inkludering på Länsstyrelsen i Stockholm

Helene Bogren Föreläsare

Boverket

Nina Lundberg Föreläsare

Sakkunnig i Boverkets arbete med att ta fram ett utbildningsmaterial om romers rättigheter. Till vardags romsk brobyggare på Jobbtorg i Stockholms stad.

Therese Berg Föreläsare

Riksbyggen, sakkunnig i Boverkets arbete med att ta fram ett utbildningsmaterial om romers rättigheter.

Mirelle Gyllenbäck Moderator

Utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholms län