68. EU-domstolens beslut kring religiös klädsel

Fredag 10 november 2017 13:00 - 14:00 Konferensrum 13

Moderator: Mohamed Temsamani
Paneldeltagare: Ellinor Gudmundsson, Maimuna Abdullahi, Masoud Kamali

I våras kom EU-domstolens dom som gav rätt till de företag som valt att säga upp personal som i dessa fall varit muslimska kvinnor som bär slöja, beslutet kom som en överraskning för en del. Vad innebär domen för muslimska kvinnor, arbetsgivare, facket? Seminariet syftar till att lyfta domen ur ett akademiskt och juridiskt perspektiv samt se hur den passar in inom rådande MR-diskurs.

 

Arrangör(er)

Ibn Rushd

Undertema

Religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Mohamed Temsamani Moderator

Ibn Rushd Studieförbund

Ellinor Gudmundsson Paneldeltagare

Unionen

TC arbetsrätt/förbundsjurist JFA.

Maimuna Abdullahi Paneldeltagare

Författat rapporten Forgotten Women: the impactof islamophobia on Muslim women

Masoud Kamali Paneldeltagare

Mittuniversitetet

Professor i socialt arbete vid Mittuniversitetet