Banner
100 mr

Mänskliga rättigheter för en mer aktiv samhällsoreintering

Fredag 10 november 2017 12:30 - 13:00 Stora scen

Föreläsare: Yevgeniya Averhed

Spelet, Mänskliga rättigheter i praktiken är framtaget i ett transanionellt projekt i samarbete med partnerländerna: England, Portugal och Grekland. Med målet att sprida kunskap om varje individs grundläggande rättigheter och friheter enligt FN:s konventioner. Vi tror på idén att integration börjar med kunskap om de egna rättigheterna.

 Utbildningsspelet finns i två versioner, en för vuxna och en för ungdomar. Spelet för vuxna har huvudfokus på integrationsaspekten, där deltagaren går och hämtar/söker upp svaren på spelets frågor hos olika organisationer såsom polis, arbetsförmedling, socialtjänst m.fl. Spelet belyser följande sju områden: grundläggande information, bostadsfrågor, familj och barnomsorg, utbildning, socialförsäkring-skatter-arbete, hälsofrågor och juridik.

Spelet för ungdomar är tänkt som ett stöd till skolor, ungdomsföreningar och fritidsgårdar i arbete med utbildning i mänskliga rättigheter. Målet med spelet är att på ett praktiskt och individanpassat sätt sprida kunskap om varje elevs grundläggande rättigheter och friheter enligt barnkonventionen och svensk lagstiftning. Spelet belyser de sju områdena: skola & utbildning, internet & sociala medier, droger & alkohol, barnkonventionen, barns rättigheter & skyldigheter, lag & rätt, etik & moral samt hälsa, sex & samlevnad.

Genom spelet lär man sig att interaktivt leta efter kunskap självständigt. Deltagarna får praktisk kunskap om organisationer och myndigheter via direkt kontakt med dem. Deltagarna får bättre självförtroende och integrationsmöjligheter via insamling, presentation och diskussion av ovanstående information i fokusgrupper. Spelet är uppdelat i tre faser: (1) förberedande och insamling av information, (2) individuell presentation och (3) diskussion i fokusgrupper. Varje fas har ett specifikt syfte och mål, men var del kan även svara fristående.  

 

Arrangör(er)

Folkuniversitetet Uppsala

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Yevgeniya Averhed Föreläsare

Vise avdelningschef för den Internationella avdelningen på Folkuniversitetet Uppsala. Projektledare för nationella och transnationella projekt inom områdena arbetsmarknadsintegration och socialinkludering.