Banner
100 gloria

57. Religious actors – trouble makers or champions of human rights?

Fredag 10 november 2017 10:30 - 12:00 Konferensrum 12

Föreläsare: Dr. Paul Mmbando, Gloria Mafole, Josephine Sundqvist, Moses Monday John
Workshop facilitators: Petter Jakobsson, Robert Odén

The situation for religious organizations, religious leaders and faith based organizations varies a lot in different countries. One can see three different approaches from religious leaders when it comes to human rights:

1. A strong and outspoken actor for democracy and human right often opposing the political system. Religious actors are more or equally affected, compared to other civil society organizations, by diminishing democratic space through harsher legislation and stronger control.

2. Representatives of the majority population and sometimes closely affiliated with the political power and thus a conservative force contributing to crimes against human rights.

3. A “safe haven” where human Rights defenders, due to their religious identity, can act “under the radar” of oppressing regimes.

Can one religious actor belong to several of these categories? Can it change over time and how can a donor organization in the global north cooperate with organizations in the south to create a wider space for human rights and democracy?

When the ones religious beliefs and confidence in religious leaders are the main sources of hope for the future and the most meaningful narrative for the individual, what responsibilities, threats and possibilities are facing these religious actors?

Situationen för trossamfund, religiösa ledare och trosbaserade organisationer ser olika ut i världen. Man kan urskilja minst tre roller för religiösa aktörer när det gäller mänskliga rättigheter:

  • En tydlig aktör för demokrati och MR- ofta i opposition till makthavare. Mera eller lika drabbade, som andra civilsamhällesorganisationer, av minskat demokratiskt utrymme genom förändringar i lagstiftning, regler och kontroller.
  • Representanter majoritetsbefolkning eller nära allierade med makten, en konserverande kraft som deltar i förtryck av minoriteter och bidrar till brott mot mänskliga rättigheter.
  • En frizon MR-aktivister som i kraft av sin religiösa identitet kan agera "under radarn" för förtryckande regimer.

Kan en och samma religiösa organisation finna i flera av dessa kategorier. Hur kan det ändras över tid och hur kan givarorganisationer i norr samverka med aktörer i syd för att skapa utrymme för mänskliga och demokratiska rättigheter?

När den enda tillit och hopp som människor har beror på deras tro eller det förtroende och makt som religiösa aktörer har- vilket ansvar, hot och möjligheter står då dessa religiösa aktörer inför?

Arrangör(er)

Kunskapsforum religion och utveckling (Diakonia, Svenska missionsrådet, Svenska kyrkan, PMU, Islamic Relief Sweden)

Undertema

Religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter

Form

Seminarium

Språk

English

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Dr. Paul Mmbando Föreläsare

Director of ELCT Health Department - Evangelical Lutheran Church in Tanzania (ELCT)

100 gloria

Gloria Mafole Föreläsare

Christian Council of Tanzania/Church of Sweden

Program Officer of Advocacy and Policy Analyst - Christian Council of Tanzania (CCT)

100 jos

Josephine Sundqvist Föreläsare

Svenska kyrkan

Svenska Kyrkan.

Moses Monday John Föreläsare

Executive Director Organization for Nonviolence and development, South Sudan.

Petter Jakobsson Workshop facilitator

Diakonia

Arbetar på Diakonia bland annat med frågor om Religion och Utveckling. Ingår i Kunskapsforum för Religion och Utveckling

Robert Odén Workshop facilitator

Svenska missionsrådet

Arbetar på Svenska Missionsrådet bland annat med frågor om Religion och Utveckling. Ingår i Kunskapsforum för Religion och Utveckling