100 gemensamlogga

47. Det är dags att få rätt! Men hur gör vi?

Fredag 10 november 2017 09:00 - 10:00 Konferensrum 12

Föreläsare: Andrea Bondesson, Ola Linder, Susanne Berg

Funktionshinderrörelsen har ett stort engagemang i antidiskrimineringsarbetet, men  hur arbetar vi effektivt mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning?

Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden) driver projektet Från snack till verkstad om att stärka användningen av Funktionsrättskonventionen. Independent Living Institute driver projektet Lagen som verktyg om kunskapsbyggande kring att driva diskrimineringsfall i domstol. Båda projekten bidrar med kunskap och rättspraxis för att försöka motverka och förhindra diskriminering och säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

Andrea Bondesson, jurist på Från snack till verkstad kommer att presentera arbetet med att tillsammans med Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund driva rättsfall för konventionskonform tolkning, och på vilket sätt man kan argumentera utifrån Funktionsrättskonventionen.

Ola Linder är jurist i Lagen som verktyg och kommer att presentera hur diskrimineringsfall kan drivas framgångsrikt. Han kommer in på de dilemman som finns med att finansiera rättsprocesser och de bitvis komplexa skälighetsbedömningar som ska göras enligt Diskrimineringslagen samt svenska ersättningsnivåer.

Arrangör(er)

Funktionsrätt Sverige och Independent Living Institute

Undertema

Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Andrea Bondesson Föreläsare

Funktionsrätt Sverige

jurist, Från snack till verkstad, Funktionsrätt Sverige

Ola Linder Föreläsare

Independent Living Institute

jurist, Lagen som verktyg, Independent Living Institute

Susanne Berg Föreläsare

Moderator hos Independent Living Institute

moderator