Banner

51. Hur blir vi mänskliga?

Fredag 10 november 2017 09:00 - 10:00 Konferensrum 19

Föreläsare: Ann Aldén, Mats Aldén, Pär Sjöstrand

I detta seminarium problematiserar vi de antropologiska förutsättningarna för människans villkor, värde och rättigheter i spänningen mellan filosofisk och teologisk antropologi. I anslutning till 500-årsjubileet efter Reformationen kommer särskilt fokus att läggas på frågan om vilket bidrag teologin skulle kunna ge till diskursen om mänskliga rättigheter i spänningen mellan sekulärt och religiöst. Medverkande: Ann Aldén, kyrkoherde Svenska kyrkan Jönköping, Pär Sjöstrand, präst Svenska kyrkan Jönköping, och Mats Aldén, präst, doktor i etik och stiftsteolog Lunds stift

Arrangör(er)

Jönköpings pastorat

Undertema

Religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Ann Aldén Föreläsare

kyrkoherde Svenska kyrkan Jönköping

Mats Aldén Föreläsare

Pär Sjöstrand Föreläsare

präst Svenska kyrkan Jönköping