66. Tillsammans för ungas egenmakt och organisering- hur kan kommuner stödja mobilisering av nästa generations människorättsförsvarare?

Fredag 10 november 2017 13:00 - 14:00 Konferensrum 11

Föreläsare: Dilan Aksoy, Sylvia Susan Taassori , Ziad Hanad Ibrahim
Talare: Alena Jukic, Sissela Nordling Blanco, Tara Azizi

Låt dig inspireras av satsningen Ungas organisering som mobiliserar för antirasism och feminism.

Stockholms stad arbetar för att stärka ungas egenmakt och organisering och höja kunskaperna om mänskliga rättigheter. Ta del av röster och erfarenheter från unga deltagare, civilsamhällesorganisationer och Stockholms stads medarbetare.

Seminariet lyfter fram hur kommuner kan utveckla arbetssätt för att stärka ungas organisering, motverka våld och könsstereotypa normer och bredda grupper av unga som besöker kommunala mötesplatser.

 

 

 

 

Arrangör(er)

Stockholms stad

Undertema

Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Dilan Aksoy Föreläsare

Rädda Barnen

Rädda barnen

Sylvia Susan Taassori Föreläsare

Deltagare Ungas organisering

Ziad Hanad Ibrahim Föreläsare

Deltagare Ungas organisering

Alena Jukic Talare

Projektledare Ungas organisering

Sissela Nordling Blanco Talare

Ordförande för Stockholms stads råd för mänskliga rättigheter

Tara Azizi Talare

Projektledare Ungas organisering