Banner

Minoritetsreligioner från Mellanöstern tar plats i Sverige

Torsdag 9 november 2017 13:00 - 13:30 Stora scen

Talare: Max Stockman

På grund av den instabila politiska situation i Mellanöstern har tusentals människor flytt från regionen under  de senaste åren - och många av dessa har kommit till Sverige. Till sina religiösa bakgrund hör många av flyktingarna hemma i kristendomen och islam, men även i traditioner som inte är välkända i Europa. Bland dessa hittar vi bland annat yezidismen, alevismen, alawismen, mandeismen och den drusiska gruppen. I takt med att dessa grupper växer så ökar också behovet av kunskap om dessa minoritetsreligioner och därför har Myndigheten för stöd till trossamfund tagit fram en rapport på temat som presenteras på MR-dagarna. 

Länk: Läs mer om rapporten och ladda ned material

Arrangör(er)

Myndigheten för stöd till trossamfund

Undertema

Religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Max Stockman Talare

SST

Handläggare vid SST:s kansli