Banner
100 img 5651

69. Finns det glastak även i himlen?

Fredag 10 november 2017 13:00 - 14:00 Konferensrum 14

Moderator: Hanna Gerdes
Paneldeltagare: Anna Svensson, Jakob Olofsgård, Karin Wiborn, Noor Maki, Susanne Wigorts Yngvesson

SST arbetar i flera delar av sin verksamhet med att lyfta frågor om mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokratiska värderingar till trossamfundsledare. I många trossamfund är det dock fortfarande främst män som innehar ledande positioner.

Under 2015 genomförde SST därför ett antal workshops särskilt riktade till kvinnor i olika trossamfund där det framkom ett starkt önskemål om skapa en plattformar där kvinnor i trossamfund – som ofta möter liknande utmaningar - kan diskutera med varandra över religionsgränser. Under workshopparna framkom att många kvinnor i trossamfund upplever att de utsätts för trippel diskriminering. För de första hamnar kvinnor i trossamfund i samma ojämlikhetssituation som råder för många kvinnor generellt i samhället. För det andra befinner sig kvinnor som verkar i trossamfund ofta i en utsatt position i det offentliga/ media där de ofrivilligt görs till representanter för hela etniska- eller religiösa minoriteter. För det tredje känner många sig ibland begränsade i sina samfund där ofta värdekonservativa manliga normer råder.

Ett svar på önskemålet om att skapa en plattform för kvinnor i trossamfund över religionsgränser blev pilotssatsningen ”Delaktig, Stark och Synlig”. Syftet med ”Delaktig, stark och synlig” har varit att

  • Stimulera diskussioner och medvetenhet om kvinnors inflytande, synlighet och delaktighet inom trossamfunden
  • Stärka kvinnors nätverk mellan och inom samfundsgrupper
  • Ge redskap för att stärka kvinnors inflytande och organisering inom trossamfunden
Arrangör(er)

Myndigheten för stöd till trossamfund

Undertema

Religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Hanna Gerdes Moderator

MR-jurist och processledare för SST:s satsning på Mentorskapsprogram för kvinnor.

Anna Svensson Paneldeltagare

Deltagare andra omgången Delaktig stark och synlig

100 3dcc8f5c b007 4f98 afae 1bdf4425da4e

Jakob Olofsgård Paneldeltagare

Immanuelskyrkan Jönköping

Pastor Immanuelskyrkan Jönköping

Karin Wiborn Paneldeltagare

Generalsekreterare SKR

Noor Maki Paneldeltagare

Deltagare i projektet "Delaktig, stark och synlig"

Susanne Wigorts Yngvesson Paneldeltagare

Teologiska Högskolan Stockholm

Docent i etik